Search by brand  
 
 
     
 

ข่าวสารจักรยาน

 
สินค้าจักรยาน
แว่นตาจักรยาน (EYEWEAR) LAZER
lazer helmet
Lazer Helium helmet Solid State sunglasses
แว่นตาจักรยานจากผู้ผลิตหมวกจักรยานมาอย่างยาวนานเกือบ 100ปี LAZER

เลนส์แว่นตา จากผู้ผลิตเลนส์ชั้นนำของโลก
lazer helmet

ข้อมูลแว่นตารุ่นต่างๆจากตัวแทนจำหน่าย Central Bike
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=379&t=407229

solid state ss1 lazer helmet
solid state ss1 lazer helmet
solid state ss1 lazer helmet
รุ่น Solid State (SS1)
มาพร้อม 3 เลนส์เปลี่ยนให้เปลี่ยนทั้งกลางวัน กลางคืน
พร้อมรูระบายอากาศลดฝ้าบนเลนส์
นํ้าหนัก : 34g
สี : Matte RED
ราคาขาย : 1,550 บาท (Net)
http://centralbike.co.th/products/lazer ... matte-red-visions-solid-state-ss1-cb000097

argon ar1 lazer helmet
argon ar1 lazer helmet
argon ar1 lazer helmet
argon ar1 lazer helmet
รุ่น Argon (AR1)
มาพร้อม 3 เลนส์เปลี่ยนให้เปลี่ยนทั้งกลางวัน กลางคืน
นํ้าหนัก : 32g สี : Gloss Black
ราคาขาย : 1,650 บาท (Net)
http://centralbike.co.th/products/lazer ... 1-cb000102

electron ec1 lazer helmet
electron ec1 lazer helmet
electron ec1 lazer helmet
electron ec1 lazer helmet
electron ec1 lazer helmet
รุ่น Electron (EC1)
มาพร้อม 3 เลนส์เปลี่ยนให้เปลี่ยนทั้งกลางวัน กลางคืน
นํ้าหนัก : 28g
สี : Gloss Black, Black Matte, Gloss Green
ราคาขาย : 1,600 บาท (Net)
http://centralbike.co.th/products/lazer ... 1-cb000103

xenon x1 lazer eyewear
xenon x1 lazer eyewear
xenon x1 lazer eyewear
รุ่น Xenon (X1)
นํ้าหนัก: 28g
สี : White, Gunmetal, Red, Black
ราคาขาย : 860 บาท(Net)
http://centralbike.co.th/products/lazer/xenon-x1-matte-red-visions-xenon-x1-cb000079

quantum q1 lazer eyewear
quantum q1 lazer eyewear
quantum q1 lazer eyewear
รุ่น Quantum (Q1)
นํ้าหนัก : 28g
สี : White-Orange, Blue, Grey, Black
ราคาขาย : 1,300 บาท (Net)
http://centralbike.co.th/products/lazer ... 1-cb000106

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก CentralBike

 
 
Copyright © 2009 ThongAke Bike

ทองเอกจักรยาน

Tel: 080-550-2141 BikeThongAke@hotmail.com Open : จันทร์ - เสาร์ (9:00 - 19:00)